Sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng đồng hồ

Các thương hiệu triển khai sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng tại Bệnh viện Đồng hồ
Các thương hiệu được sửa chữa nhiều như Rolex, Omega, Breitling, Pantek Philippe, Seiko, Citizen, Orient …

.